eKniha "Návrat Mongolského krále"

Návod, jak alikvótně zpívat.

Jediný praktický materiál v ČR k alikvotnímu zpívání.

Zdarma. Žádám vás o váš libovolný příspěvek, podle toho, jak vám materiál pomůže:

Můj účet je 1239708013/3030.

Prohlédněte si a stahujte klikem na červené pdf:

Bylo nás pět alikvotů.

Prvních pět harmonických tónů. 

Zahraných na kytaře flažoletovou technikou.

Ukázka

Polyfonní zpěv. Začátek Pachalbelova kánonu.

Nejlepší světový matroš:

Alikvoty vizuálně

Lekce od píky

Spirála - naposlouchejte si harmonickou řadu tónů

Stejně jako nám zpívá roztočená trubice nad hlavou, tak nám zní i alikvotní zpěv. Zahrejte si a poslouchejte jak alikvoty rostou směrem nahoru od základního prostředního tónu (který zpíváte) a zkuste si je ve svém zpěvu najít.